dimecres, 7 de juny del 2017

Obertura del Centre Cívic

Set dies per setmana, matí i tarda

Els veïns i veïnes de Can Llong i Castellarnau demaneu l'obertura del nostre centre cívic els set dies de la setmana pel matí i per la tarda. La Unió Veïnal ha instal·lat als carrers dels barris taules per recollir aquesta demanda i portar-la a l'Ajuntament.


Els centres cívics de Sabadell són equipaments municipals de proximitat, que tenen com a objectiu principal oferir espais als ciutadans de Sabadell on poder desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d’altres que tinguin interès públic, així com afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i associativa.

Estan disponibles a la ciutat perquè les entitats hi puguin realitzar activitats, ja siguin cursos i tallers de llarga durada, reunions, espectacles, festivals de finals de curs, etc., i també per a activitats organitzades per altres administracions, escoles i instituts públics, així com per a comunitats de veïns per fer-hi reunions.

El centre cívic de Can Llong – Castellarnau tanca matins i caps de setmana però la gent de Can Llong i de Castellarnau no desapareixem als matins ni els caps de setmana. Som barris vius a tothora tots els dies de la setmana.

La Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau durant un parell de setmanes ha estat recollint directament al carrer la demanda del veïns i veïnes dels barris, i sol·licitem a l'Ajuntament de Sabadell que ampliï l'horari d'obertura del centre cívic de Can Llong-Castellarnau fins a cobrir tots els dies de la setmana pel matí i per la tarda.

Aquesta demanda l'hem feta en representació dels socis amb el recolzament de dues-centes vint-i-dos persones més que van signar la petició.

dijous, 16 de febrer del 2017

Gronxadors al Parc d'Odessa

Parc d'Odessa

Es van retirar gronxadors perquè estaven trencats que no s'han tornat a posar

Demanem que es retornin els gronxadors arreglats o es substitueixin per uns de nous

dissabte, 7 de gener del 2017

Presentació

Aquí, en el menú "DEMANEM" és on relacionem les nostres reivindicacions i demandes dintre dels àmbits d'equipament, mobilitat, espai públic, serveis, comunitat i lleure.