dimecres, 7 de juny del 2017

Obertura del Centre Cívic

Set dies per setmana, matí i tarda

Els veïns i veïnes de Can Llong i Castellarnau demaneu l'obertura del nostre centre cívic els set dies de la setmana pel matí i per la tarda. La Unió Veïnal ha instal·lat als carrers dels barris taules per recollir aquesta demanda i portar-la a l'Ajuntament.


Els centres cívics de Sabadell són equipaments municipals de proximitat, que tenen com a objectiu principal oferir espais als ciutadans de Sabadell on poder desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d’altres que tinguin interès públic, així com afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i associativa.

Estan disponibles a la ciutat perquè les entitats hi puguin realitzar activitats, ja siguin cursos i tallers de llarga durada, reunions, espectacles, festivals de finals de curs, etc., i també per a activitats organitzades per altres administracions, escoles i instituts públics, així com per a comunitats de veïns per fer-hi reunions.

El centre cívic de Can Llong – Castellarnau tanca matins i caps de setmana però la gent de Can Llong i de Castellarnau no desapareixem als matins ni els caps de setmana. Som barris vius a tothora tots els dies de la setmana.

La Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau durant un parell de setmanes ha estat recollint directament al carrer la demanda del veïns i veïnes dels barris, i sol·licitem a l'Ajuntament de Sabadell que ampliï l'horari d'obertura del centre cívic de Can Llong-Castellarnau fins a cobrir tots els dies de la setmana pel matí i per la tarda.

Aquesta demanda l'hem feta en representació dels socis amb el recolzament de dues-centes vint-i-dos persones més que van signar la petició.